Služby

Nenásilne

Nenásilná komunikácia

Jazyk a spôsob myslenia, ktorý podporuje spojenie.

Čítať viac
Spolu

Mediácia

Mediácia pomáha nájsť praktické riešenia uspokojivé pre všetkých.

Čítať viac
Efektívne

Konflikt koučing

Konflikt ako príležitosť pre učenie sa, zmenu a rozvoj.

Čítať viac