Často kladené otázky

Je mediácia dôverná?

Áno! Mediácia je vždy dôverná. Dôvernosť je kľúčová pre to, aby strany sporu mohli byť k sebe otvorené a bez obáv zo zneužitia informácií. Pred začatím mediácie podpíšeme s vami dohodu, ktorej súčasťou je záväzok mlčanlivosti platný aj pre mediátora v súlade so Zákonom o mediácií č. 420/2004 Z.z. 

Ako dlho trvá mediácia?

Jedno mediačné sedenie trvá cca 2 hod. Strany sporu rozhodujú o tom, kedy a koľko stretnutí je potrebných pre nájdeme riešenia.  

Kde sa koná mediácia?

Mediácia prebieha v priestoroch mediačnej kancelárie na Šafárikovom nám. 4 v Bratislave. 

Aká je úloha mediátora?

Mediátor je kvalifikovaný odborník, ktorý vedie proces mediácie a pomáha stranám navzájom efektívnejšie komunikovať. Svojím postavením prispieva k nájdeniu vzájomne uspokojivej dohody, ktorá zohľadňuje potreby strán. 

Kto rozhoduje o výsledku mediácie?

Úlohou mediátora nie je rozhodovať v mene strán. Výsledok je plne v rukách strán sporu. Mediátor zodpovedá za vedenie procesu, aby bol pre strany zmysluplný a efektívny. Asistuje pri zvažovaní možností, pomáha tvoriť a spisovať dohodu, ktorá môže byť výsledkom mediácie.

Kto je prítomný na mediácií?

Vo väčšine prípadov sú na mediácii prítomné strany sporu a mediátor. V prípade využitia služieb mediačného tandemu hovor.me sú prítomní dvaja odborníci v roli spolumediátorov. Po predchádzajúcom súhlase účastníkov môžu byť prizvané aj ďalšie osoby. Tiež nie je vylúčená účasť právnych zástupcov, ak si to obe strany prajú. 

Čo sa stane, ak na mediácii nedospejeme k dohode?

Z našich skúseností približne 80% mediačných prípadov končí dohodou. Ak sa strany nedohodnú, spolu s mediátorom rozhodnú o tom, čo bude nasledovať. Aj keď v priebehu mediácie nedospejete k písomnej dohode, je možné, že k dohode dôjde neskôr, pretože mediáciou sa zmení váš pohľad na situáciu. 

Ako sa môžem pripraviť na mediáciu?

Pred začatím mediácie vám zašleme informačný leták, ktorý môžete využiť na ujasnenie si vašej situácie a očakávaní od výsledku procesu mediácie. Je užitočné pred vstupom do procesu zvážiť nasledujúce otázky: Čo by ste chceli dosiahnuť mediáciou? Čo je pre vás dôležité a chcete, aby druhá strana pochopila? Čo potrebujete k tomu, aby ste mali pocit, že mediácia bola zmysluplná a užitočná?

Aká je cena mediácie?

Cena je určená hodinovou sadzbou. Bližšie informácie nájdete v časti Cenník. Odporúčame, aby každá strana hradila polovicu. Je možné dohodnúť sa aj inak.