Mediácia

Čo je mediácia?

Mediácia pomáha nájsť praktické riešenia uspokojivé pre všetkých.
Mediácia je alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorý ponúka príležitosť nájsť cestu vpred zapojením neutrálnej tretej strany - mediátora. Je možnosťou, ako konfliktnú situáciu vyriešiť na úrovni, konštruktívne a s výsledkom, ktorý všetci zúčastnení považujú za svoju výhru.

Mediácia vytvára priestor byť vypočutý a zároveň skutočne počuť druhú stranu. Umožňuje pomenovať, čo je pre strany dôležité. Ponúka možnosť zmeniť pohľad na konflikt a sústrediť pozornosť na riešenie.

Zvažujete mediáciu?

Základné výhody mediácie
Zo skúsenosti vieme potvrdiť, že mediácia je pre každého, kto sa dohodnúť chce, ale z nejakého dôvodu to nejde.
 
  • Býva lacnejšia a najmä rýchlejšia na rozdiel od súdneho konania.
  • Je to dôverný proces a nič z toho, čo bolo jej predmetom nie je možné použiť v súdnom alebo inom konaní, ak si to neprajete.
  • Mediátor vám pomôže navzájom efektívnejšie komunikovať aj v zložitých situáciách, ktoré sa môžu zdať neriešiteľné.
  • Vytvára bezpečný priestor pre hľadanie riešení, ktoré zohľadňujú potreby všetkých účastníkov.
  • Podporuje sebaurčenie strán tým, že o výsledku rozhodujú samotní účastníci.
  • Ponúka príležitosť pre zlepšenie komunikácie a transformáciu vzťahu, ktorý sa ocitol v kríze.

Prečo s nami?

Mediačný tandem hovor.me

Popri tradičnej mediácii ponúkame služby dvoch odborníkov za zvýhodnenú cenu, ktorí spoločne vedú proces mediácie. Prepájame dlhoročné skúsenosti v oblasti rodinnej, vzťahovej a rozvodovej mediácie s prístupmi Nenásilnej komunikácie.

Žensko-mužské zloženie tímu zabezpečuje vyváženosť a lepšie porozumenie obom účastníkom.
Využitie dvoch odborníkov prináša do procesu hľadania riešení viacero perspektív a skúseností. Mediácia v tandeme umožňuje naživo ukázať ako sa dá efektívnejšie komunikovať.

Na čo sa špecializujeme?

Rozvodová mediácia

Kríza vo vzťahu, rozchod partnerov, či rozvod manželov sú náročné životné situácie, ktoré sprevádzajú silné emócie. Zvlášť, ak sa problém dotýka aj detí. Mediátor pomáha vidieť situáciu inak. Podporujeme konštruktívny dialóg a hľadanie riešení v situáciách, kedy sa nedarí nájsť spoločnú reč.

Rodinná a vzťahová mediácia

Rodičovské, súrodenecké a medzigeneračné spory. Mediácia vytvára tiež priestor pre riešenie dedičských sporov, či sporov o majetok medzi príbuznými. Dávame dôraz na vzťahové záležitosti a pomáhame udržiavať naďalej dobré medziľudské vzťahy.

Mediácia na pracovisku

Konflikty medzi kolegami, nadriadenými, diskriminácia alebo šikana na pracovisku. Ponúkame kombinovanú expertízu v oblasti mediácie a konflikt manažmentu. Pomáhame transformovať konflikty a zlepšovať komunikáciu, čo podporuje vytváranie kultúry, v ktorej sú ľudia na prvom mieste.

Čo môžem očakávať?

Viac

Často kladené otázky

Viac