Cenník služieb hovor.me

MEDIÁCIA NA PRACOVISKU

Špeciálne balíčky pre firmy, ktorých súčasťou je prípravné stretnutie, mediácia a uzavretie dohody.

 • Poldenná mediácia  450 €/4 hod.
 • Celodenná mediácia  750 €/8 hod.
 • Každá hodina nad rámec balíčkov je 120 €/hod.
 • V prípade, ak sa spor týka 3 a viac účastníkov, poskytujeme ponuku na vyžiadanie.

VZŤAHOVÁ A RODINNÁ MEDIÁCIA

 • Online konzultácia je zdarma.
 • Mediačné stretnutie  100 €/hod.
 • Vypracovanie dokumentov  80 €/hod. 

SPROSTREDKOVANIE KOLEKTÍVNYCH SPOROV

Komplexný balíček pre firmy zahŕňa prípravu (5 hod.), vedenie konania (7 hod.), spracovanie dohody o riešení (3 hod.) 

 • Balíček kolektívne vyjednávanie pre firmy  1900 €/15 hod.
 • Každá hodina nad rámec balíčka je 160 €/hod.


Doplňujúce informácie

 • ­Ceny sú vrátane DPH.
 • ­Možnosť platby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.
 • ­Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú polhodinu.


V hovor.me sme pripravení zvážiť na základe dialógu s účastníkmi a klientmi individuálne podmienky pre platby za služby na základe sociálno-ekonomickej situácie.