Martin Kujan
Mediátor, facilitátor, konzultant

Po skončení Právnickej fakulty na Univerzite Komenského v roku 2007 som absolvoval postgraduálne štúdium na Edinburgh Univerzity v Škótsku v interdisciplinárnom odbore so zameraním na duševné vlastníctvo. Umožnilo mi to posledných 10 rokov v roli konzultanta prepájať právo, biznis a strategický pohľad na hľadanie kreatívnych riešení a pomáhať tým podnikateľom budovať inovatívne firmy.

Zistil som, že inovácie nie sú len o technológiách a kreativite, ale aj o pokroku v ľudskom prístupe, efektívnej komunikácii a riadení orientovanom na ľudí a vzťahy. Ako tréner Nenásilnej komunikácie od roku 2015 ponúkam kurzy a vediem tréningové skupiny zamerané na praktické používanie Nenásilnej komunikácie v SR a ČR. Som v procese certifikácie s Centrom pre Nenásilnú komunikáciu v USA.

Klienti na mne oceňujú schopnosť navigovať zložité komunikačné situácie a hľadať riešenia, ktoré zohľadňujú potreby všetkých. Moje nadšenie pre facilitáciu skupinových procesov a riešenie konfliktov využívam ako mediátor zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1819. Špecializujem sa na mediáciu vzťahových a pracovných sporov v anglickom i slovenskom jazyku.

Vo svojej praxi prepájam bohaté skúsenosti z viac ako 300 hodín výcviku v oblasti Nenásilnej komunikácie pod vedením zahraničných lektorov vrátane mediačného výcviku podľa Mediate Your Life. Využívam poznatky z množstva tréningov zameraných na vedenie skupín na princípoch Art of Hosting a skúsenosti z akreditovaného tréningu Mindfulness od Mindfulness Association.

Absolvoval som 4-ročný psychoterapeutický a sebaskúsenostný výcvik v rozsahu 600 hodín v systéme Unity in Duality. Na môj prístup k životu má silný vplyv štúdium tibetského budhizmu a tréning mysle pod vedením domácich a zahraničných učiteľov. V roku 2019 som ukončil 3-ročné štúdium tradičnej tibetskej medicíny na Medzinárodnej akadémii tradičnej tibetskej medicíny.

Celostný prístup k životu využívam v rámci tréningových a rozvojových aktivít zameraných na vedomý prístup ku komunikácii a vzťahom. Úsmev do života prinášam aj ako certifikovaný inštruktor jogy smiechu.