Broňa Švehláková
Mediátorka, lektorka

V roku 2008 som sa rozhodla zmeniť profesiu a stať sa mediátorkou. Prišlo to veľmi spontánne, zrazu som mala pocit, že by som chcela robiť niečo užitočné. Po úspešnom ukončení vzdelávania a následnej skúške ma Ministerstvo spravodlivosti SR zapísalo do registra mediátorov. Následne som absolvovala ďalší tréning mediácie na Bratislavskej vysokej škole práva v spolupráci so Sigmund Freud University of Vienna. Odvtedy sa vzdelávam prakticky neustále.

Od roku 2010 sa venujem výhradne mediácii. Zameriavam sa najmä na vzťahovú mediáciu, či už sú to konflikty partnerov, manželov, detí a rodičov, alebo príbuzných navzájom. Za desať rokov pracovných skúseností v tejto oblasti som pochopila, že vzťahy a komunikácia sú veľmi úzko prepojené. V rodine, ale aj na pracovisku sa to málokedy obíde bez konfliktov. Mediácia v tejto oblasti je nielen o vyriešení konkrétneho sporu, ale aj o zmene atmosféry.

Mediáciu považujem za prekrásne povolanie, ktoré pomáha hľadať riešenia aj tam, kde emócie spôsobujú zdanlivo neriešiteľné situácie. Vedieť počúvať a pritom nehodnotiť, chápať a pritom neradiť nie je vždy jednoduché, ale rozhodne stojí za to sa o to neustále snažiť – to je moje krédo, ktoré sa snažím uplatňovať aj v osobnom živote a pri svojich dvoch deťoch.

Pôsobím ako lektorka v oblasti mediácie a rodinnej mediácie v akreditovaných a certifikovaných programoch pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Asociáciu mediačných centier Slovenska. Ako lektor v oblasti mediácie som pôsobila pre IVAKS Bratislava, Vysokú školu Danubius Sládkovičovo a Ministerstvo vnútra SR. Som členkou pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR pre rodinno-právnu agendu, kde zastupujem profesiu mediátor. Od decembra 2015 som predsedníčkou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, kde sa snažíme pomáhať mediátorom, ktorí sa venujú rodinným sporom.