Ako prebieha konflikt koučing

Úvodný kontakt

Úvodný kontakt má podobu 30 min bezplatnej úvodnej konzultácie. Kouč s vami počas úvodného rozhovoru preberie vaše očakávania a posúdi vhodnosť prípadu na konflikt koučing. Je to priestor pre zodpovedanie základných otázok predtým, ako sa rozhodnete využiť služby hovor.me.

 

 

Prípravné koučingové stretnutie

Prípravné koučingové stretnutie trvá približne 2 hodiny. Stretnutie zahŕňa uzatvorenie otázok a dohodnutie si podmienok spolupráce. Hlavným cieľom prípravného stretnutia je zistenie príbehu a preskúmanie elementov konfliktu.

 

Zisťovanie je priestor pre zdieľanie vášho príbehu a skúseností s konfliktom. Je príležitosťou na preskúmanie potrieb a predpokladov, ktoré prispeli ku vzniku konfliktu. Zodpovieme na otázky: Čo sa stalo? Ako sa to prejavuje? Aký to má na vás dopad?

 

Na preskúmanie elementov konfliktu využívame vlastný metodologický postup na princípoch Nenásilnej komunikácie, čo pomáha klientovi získať odlišnú perspektívu a porozumenie vlastnej situácii. Uvedomenie si základných síl a hnacích mechanizmov konfliktu umožňuje lepšie pochopiť to, čo treba zmeniť a ako je to možné dosiahnuť.

 

 

Koučingové stretnutia

Koučingové stretnutia trvajú 1 až 1,5 hodiny. Na stretnutiach podporujeme klienta, aby vytvoril najlepšie riešenie svojho príbehu. S tým súvisí identifikovanie špecifických krokov a plánu na dosiahnutie stanovených cieľov. Konkrétne kroky zahŕňajú pomenovanie kľúčových zručností pre dosiahnutie optimálneho výsledku. Vytvárame bezpečný priestor, v ktorom si klient môže otestovať a vyskúšať modelové situácie. Spätná väzba a podnety od kouča umocňujú proces učenia sa.