Často kladené otázky

Ako zistím, či je konflikt koučing pre mňa vhodný?

Konflikt koučing je určený pre každého kto má záujem osvojiť si efektívnejší spôsob riešenia konfliktov. Dobrým ukazovateľom pripravenosti je záujem lepšie porozumieť sebe a ochota vyskúšať nové spôsoby komunikácie. V prípade pochybností o vašej pripravenosti na konflikt koučing nás kontaktujte. Spoločne preberieme, čo je k tomu potrebné. Konflikt koučing nie je forma terapie.

Čo môžete očakávať od kouča?

Kouč používa strategické otázky a iné zručnosti pri sprevádzaní štruktúrovaným procesom, aby vám pomohol dosiahnuť stanovené ciele. Okrem ich splnenia môžete očakávať, že vám kouč poskytne konštruktívnu spätnú väzbu. Budete sa rozprávať a stretávať v časoch, ktoré si spoločne dohodnete. Kouč nebude za vás robiť žiadne rozhodnutia.

Čo očakáva kouč od vás?

Kouč očakáva ochotu a úprimný záujem zdieľať informácie o vašich konfliktoch a cieľoch. Ďalším očakávaním je, že budete venovať čas a energiu potrebnú na dosiahnutie vašich cieľov. Spolupráca vo vzťahu je kľúčová pre dosiahnutie úspechu.

Čo sa deje medzi jednotlivými koučingovými stretnutiami?

V období medzi stretnutiami si spoločne s vami nastavíme úlohy, tzv. práca v teréne, ktorých cieľom je podporiť napredovanie smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Povaha jednotlivých úloh závisí od toho, kde sa klient nachádza na konci každého koučingového stretnutia. Úlohy zohľadňujú konkrétne výzvy a novo získané pochopenie týkajúce sa konfliktnej situácie.

Ako dlho trvajú stretnutia?

Stretnutia trvajú 1 až 1,5 hodinu. Alternatívou k osobným stretnutiam je formát prostredníctvom online komunikácie (napr. Skype).

Koľko stretnutí je potrebných na dosiahnutie cieľov?

Pre efektívne výsledky odporúčame sériu koučingových stretnutí. Ideálne je 12 stretnutí, ale minimálne odporúčame 4. Vyriešenie sporu trvá kratšie ako osvojenie si konkrétnej kompetencie pre samostatné zvládnutie situácie pomocou nových zručnosti.

Aká je cena konflikt koučingu?

Úvodná telefonická konzultácia v trvaní 30 min je bezplatná. Bližšie informácie nájdete v časti Cenník. Ceny balíčkových koučingových stretnutí sa dohodnú individuálne s klientom.